Clock-Time

Muối Men Cho Đời - Chúa Nhật III MVA

Hát: Quốc Triệu, Chia sẻ: Lm Titô Trần Nguyên Lãm - Chúa nhật III Mùa vọng năm A, Chúa nhật của niềm vui, chúng ta vui mừng và hân hoan vì Đấng Cứu Độ đến cứu độ chúng ta.