Clock-Time

Muối Men Cho Đời 04 - Sống Mầu Nhiệm Nhập Thể

Tin mừng Lc 2: 15-20: Sống Mầu Nhiệm Nhập Thể - Hát: Thầy Phanxicô Xaviê Võ Đức Toàn - Chia sẻ: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy

 MUỐI MEN CHO ĐỜI

SỐNG MẦU NHIỆM NHẬP THỂ