Clock-Time

Muối Men Cho Đời 07 - Chúa Nhật II Thường Niên A

Tin Mừng Ga 1: 29-34, Chia sẻ: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy, Hát: Sr Marie Verona Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Lm. Titô Trần Nguyên Lãm

MUỐI MEN CHO ĐỜI

 

 

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A


Ca khúc: Cho Con Thấy Chúa
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên

Hát: Sr Marie Verona Nguyễn Thị Thuỳ Dương
       Lm. Titô Trần Nguyên Lãm

Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy