Clock-Time

Muối Men Cho Đời 08 - Chúa Nhật III Thường Niên A

Tin Mừng Mt 4: 12 – 23: Hát: Marie Verona Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh

MUỐI MEN CHO ĐỜI

 

 

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN A

 
Tin Mừng Mt 4: 12 – 23​ 

Ca khúc: Hãy Sám Hối
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên

Hát: Sr Marie Verona Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh