Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 118 - Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 118 - Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống - Năm C, Tin Mừng: Ga 20, 19-23, Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Trường Phước

MUỐI MEN CHO ĐỜI 118

CHÚA NHẬT LỄ HIÊN XUỐNG - NĂM C


Ga 20, 19-23
 
THẦY PHÓ TẾ: GIUSE NGUYỄN TRƯỜNG PHƯỚC