Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 144: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất

MMCD 144: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Mt 2:13-15.19-23 Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán.

MUỐI MEN CHO ĐỜI 144

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT


Mt 2:13-15.19-23

LM. GIUSE NGUYỄN VĂN PHÁN