Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 146: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 146: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A, Mt 3: 13-17, Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC.

MUỐI MEN CHO ĐỜI 146

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA


Mt 3: 13-17

LM. PHANXICO XAVIE MARIA NGUYỄN MINH SÁNG, CMC