Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 153: Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A

MMCD 153: Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A, Mt 17: 1–9, Lm. Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 153

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM A


Mt 17: 1- 9

LM. ANTÔN HÀ VĂN MINH