Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 156 - Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Chay A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 156 - Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Chay A - Tin Mừng Ga 11: 3-7.17.20-27.33-35: Là người như bao nhiêu người, Chúa Giêsu cũng xót thương, cũng rung động trước nỗi mất mát của người thân, của bạn hữu...Chia sẻ: Lm. Gioan Lê Quang Tuyến
MUỐI MEN CHO ĐỜI 156

CHÚA NHẬT V - MÙA CHAY A


Ga 11: 3-7.17.20-27.33-35

LM. GIOAN LÊ QUANG TUYẾN