Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 157 - Bài Giảng Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 157 - Bài Giảng Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Năm A - Tin Mừng Ga 14: 15-21. Chia sẻ: Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC
MUỐI MEN CHO ĐỜI 157

CHÚA NHẬT VI - MÙA PHỤC SINH NĂM A


Ga 14: 15 - 21

LM. PHANXICÔ XAVIE MARIA NGUYỄN MINH SÁNG, CMC