Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 158 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 158 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A - Tin Mừng Mt 28: 16 - 20. Chia sẻ: Linh Mục Antôn Hà Văn Minh
MUỐI MEN CHO ĐỜI 158

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN


Mt 28: 16 - 20

LM. ANTÔN HÀ VĂN MINH