Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 162 - Bài Giảng Chúa Nhật Thánh Tâm Chúa Giêsu

MUỐI MEN CHO ĐỜI 162 - Bài Giảng Chúa Nhật Thánh Tâm Chúa Giêsu - Tin Mừng Mt 11:25-30. Suy Niệm Linh Mục Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 160

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Mt 11: 25 - 30

LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH