Clock-Time

Muối Men Cho Đời 181: Bài Giảng Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm A - Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

Muối Men Cho Đời 181: Bài Giảng Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm A . Tin Mừng: Mt 25: 1 - 13. Suy Niệm: Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC.

MUỐI MEN CHO ĐỜI 181

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Mt 25: 1 - 13

LINH MỤC PHANXICO XAVIE MARIA NGUYỄN MINH SÁNG