Clock-Time

Muối Men Cho Đời 183: Bài Giảng Chúa Nhật Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Năm A - Linh Mục Phêrô Nguyễn Minh Mẫn

Muối Men Cho Đời 183: Bài Giảng Chúa Nhật Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Năm A. Mt 25: 31 - 46. Suy Niệm: Lm. Linh Mục Phêrô Nguyễn Minh Mẫn

MUỐI MEN CHO ĐỜI 183

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ NĂM A

Mt 25: 31 - 46

LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN MINH MẪN