Clock-Time

Muối Men Cho Đời 195: Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B - Lm. Antôn Hà Văn Minh

Muối Men Cho Đời 195: Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B. Ga 2: 13 - 25. Lm.Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 195

 BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B

 Ga 2: 13 - 25

LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH