Clock-Time

Muối Men Cho Đời 197: Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B - Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

Muối Men Cho Đời 197: Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B. Ga 12: 20 - 33. Suy Niệm: Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

MUỐI MEN CHO ĐỜI 197

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B

 Ga 12: 20 - 33

LINH MỤC PHANXICO XAVIE MARIA NGUYỄN MINH SÁNG