Clock-Time

Muối Men Cho Đời 199: Bài Giảng Chúa Nhật Phục Sinh - Lm. Gioan Maria Vianey Trịnh Văn Thuần

Muối Men Cho Đời 199: Bài Giảng Chúa Nhật Phục Sinh - Ga 20: 1 - 9 - Lm. Gioan Maria Vianey Trịnh Văn Thuần

MUỐI MEN CHO ĐỜI 199

 BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH

 Ga 20: 1 - 9

LINH MỤC GIOAN MARIA VIANEY TRỊNH VĂN THUẦN