Clock-Time

Muối Men Cho Đời 200: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót - Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán

Muối Men Cho Đời 200: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót. Ga 20: 19 - 31. Suy Niệm: Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán

MUỐI MEN CHO ĐỜI 200
 
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Ga 20: 19 - 31

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN VĂN PHÁN