Clock-Time

Muối Men Cho Đời 201: Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh - Năm B - Lm. Antôn Hà Văn Minh

Muối Men Cho Đời 201: Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh - Năm B. Lc 24: 35 - 48. Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 201

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Lc 24: 35 - 48

LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH