Clock-Time

Muối Men Cho Đời 203: Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh - Năm B

Muối Men Cho Đời 203: Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh - Năm B . Ga 15: 1 - 8. Suy Niệm:  Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

MUỐI MEN CHO ĐỜI 203

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B

 
Ga 15: 1 - 8

LM. PHANXICÔ XAVIE MARIA NGUYỄN MINH SÁNG, CMC