Clock-Time

Muối Men Cho Đời 204: Bài Giảng Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh - Năm B - Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn

Muối Men Cho Đời 204: Bài Giảng Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh - Năm B. Ga 15: 9 - 17. Suy Niệm:  Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn

MUỐI MEN CHO ĐỜI 204

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B

Ga 15: 9 - 17

LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN MINH MẪN