Clock-Time

Muối Men Cho Đời 207: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B - Lm. Antôn Hà Văn Minh

Muối Men Cho Đời 207: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B - Lm. Antôn Hà Văn Minh. Mt 28: 16 - 20. Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

Mt 28: 16 - 20

LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH