Clock-Time

Muối Men Cho Đời 214 | Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh - Năm C | Ga 21: 1 - 19 | Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

Muối Men Cho Đời 214 - Bài Giảng Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C. Ga 21: 1 - 19. Suy Niệm: Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

MUỐI MEN CHO ĐỜI - LỜI CHÚA

SUY NIỆM CHÚA NHẬT III MÙA PHỤC SINH NĂM C

Tin Mừng: Ga 21: 1 - 19

Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc