Clock-Time

Muối Men Cho Đời 215 | Bài Giảng Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh - Năm C | Ga 10: 27 - 30 | Lm. Antôn Hà Văn Minh

Muối Men Cho Đời 215 - Bài Giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C. Ga 10: 27 - 30. Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI - LỜI CHÚA

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT IV MÙA PHỤC SINH - NĂM C

Tin Mừng: Ga 10: 27 - 30

Suy Niệm: Lm.  Antôn Hà Văn Minh