Clock-Time

Muối Men Cho Đời 216 | Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh - Năm C | Ga 13, 31-33a. 34-35 | Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng

Muối Men Cho Đời 216 - Bài Giảng Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C. Ga 13: 31-33a. 34-35. Suy Niệm: Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng...

MUỐI MEN CHO ĐỜI - LỜI CHÚA

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT V MÙA PHỤC SINH NĂM C

Tin mừng: Ga 13: 31-33a. 34-35

Suy niệm: Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng