Clock-Time

Muối Men Cho Đời 217 | Bài Giảng Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh - Năm C | Ga 14: 23 - 29 | Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng

Muối Men Cho Đời 217 - Bài Giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C. Ga 14: 23 - 29. Suy Niệm: Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng

MUỐI MEN CHO ĐỜI - LỜI CHÚA

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VI MÙA PHỤC SINH NĂM C

Tin mừng: Ga 14: 23 - 29

Suy niệm: Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng