Clock-Time

Muối Men Cho Đời 219 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C | Ga 16: 12 - 15 | Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

Muối Men Cho Đời 219 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C. Ga 16: 12 - 15. Suy Niệm: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

MUỐI MEN CHO ĐỜI - LỜI CHÚA

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

Tin mừng: Ga 16: 12 - 15

Suy niệm: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông