Clock-Time

Muối Men Cho Đời 221 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu | Lc 15: 3 - 7 | Lm. Antôn Hà Văn Minh

Muối Men Cho Đời 221 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lc 15: 3 - 7. Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI - LỜI CHÚA

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT - LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Tin Mừng: Lc 15: 3 - 7

Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh