Clock-Time

Muối Men Cho Đời 224 | Bài Giảng Chúa Nhật XVII Mùa Thường Niên Năm C | Lc 11, 1 - 13 | Lm. F.X. Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

Muối Men Cho Đời 224 - Bài Giảng Chúa Nhật XVII Mùa Thường Niên Năm C. Lc 11, 1 - 13. Suy Niệm: Lm. F.X. Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

MUỐI MEN CHO ĐỜI

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XVII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

Tin mừng: Lc 11: 1 - 13


LINH MỤC PHANXICÔ XAVIÊ MARIA NGUYỄN MINH SÁNG, CMC