Clock-Time

Muối Men Cho Đời 232 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi | Lc 1: 26 - 38 | Lm. Gioan Lê Quang Tuyến

Kinh mân côi kính Đức Trinh Nữ Maria, dần dần được hình thành trong Ngàn năm thứ hai dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa, là một lời kinh được vô vàn các vị thánh yêu thích và được Huấn quyền khuyến khích. Đơn sơ nhưng sâu sắc, lời kinh này vẫn là một lời kinh có ý nghĩa lớn lao vào buổi hừng đông của Ngàn năm thứ ba này, vì mang lại hoa quả thánh thiện.

MUỐI MEN CHO ĐỜI

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Tin mừng: Lc 1: 26 - 38


LINH MỤC GIOAN LÊ QUANG TUYẾN