Clock-Time

Muối Men Cho Đời 239 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh - Năm A | Mt 2: 1 - 12 | Lm. F.X. Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

Muối Men Cho Đời 239 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh - Năm A | Mt 2: 1 - 12 | Lm. F.X. Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

MUỐI MEN CHO ĐỜI

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

Tin mừng: Mt 2: 1 - 12


LINH MỤC F.X. MARIA NGUYỄN MINH SÁNG , CMC