Clock-Time

Muối Men Cho Đời 240 | Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Thường Niên - Năm A | Ga 1: 29-34 | Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng

Muối Men Cho Đời 240 - Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Thường Niên - Năm A, Ga 1: 29-34, Suy Niệm: Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng

MUỐI MEN CHO ĐỜI

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

Tin mừng: Ga 1: 29 - 34


LINH MỤC PHÊRÔ TRƯƠNG HUY HOÀNG