Clock-Time

Muối Men Cho Đời 246 | Bài Giảng Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót | Ga 20:19-31 | Lm. F.X. Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

Muối Men Cho Đời 246 | Bài Giảng Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót | Ga 20:19-31 | Lm. F.X. Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

MUỐI MEN CHO ĐỜI

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Tin mừng: Ga 20: 19 - 31

LINH MỤC F.X. MARIA NGUYỄN MINH SÁNG , CMC