Clock-Time

Muối Men Cho Đời 248 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm A | Ga 3: 16 - 18 | Lm. Giuse Nguyễn Văn Thân

Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm A. Ga 3: 16 - 18. Suy Niệm: Lm. Giuse Nguyễn Văn Thân

MUỐI MEN CHO ĐỜI
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM A
Tin mừng: Ga 3:16-18
LINH MỤC GIUSE NGUYỄN VĂN THÂN

Kính thưa quý ông bà và anh chị em

Chúa nhật tuần này, Giáo Hội mừng đại lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta lại được cùng nhau, nhất là cùng với các anh chị em tân tòng, cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân đức tin, bằng việc cung kính tin thờ Chúa Ba Ngôi, xin Chúa củng cố đức tin thêm vững mạnh, để thành thật tuyên xưng và làm chứng cho đức tin cao cả này. Vậy, xin kính mời quý ông bà và anh chị cùng sốt sắng lắng nghe Tin Mừng của Chúa.

THIÊN CHÚA BA NGÔI, HỒNG ÂN ĐỨC TIN

Kính thưa quý ông bà và anh chị em

Người Kitô hữu tin Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, không phải là tin 3 Chúa, mà chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Đó là mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi mà Giáo Hội đã định tín, và truyền dạy người Kitô hữu tin yêu hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn; tôn thờ Thiên Chúa duy nhất ba ngôi trên hết mọi sự; và chân thành trung kiên tuyên xưng, như trong kinh Tin Kính, ở mọi hoàn cảnh cuộc sống.

1. Đức tin Kitô giáo

Đức tin của chúng ta là đức tin Kitô giáo vì đối tượng của đức tin này là mạc khải của Đức Giêsu Kitô, được hoàn tất nơi cuộc Tử nạn và Phục sinh của Người. Vì thế, muốn biết Thiên Chúa, ta phải tìm đến Đức Giêsu Kitô, vì Ngài là Con Một Thiên Chúa. Ai thấy Ngài là thấy Chúa Cha. Sách Giáo lý Công Giáo số 237 khẳng định: Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm đức tin, không ai có thể tự mình biết được, nếu ơn trên không mạc khải cho.

Giáo Hội đã từng bước được Thiên Chúa tỏ mình cho biết Ngài là Thiên Chúa duy nhất, như đã tỏ ra trước mặt ông Môsê và xướng: “Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34, 8). Thiên Chúa còn sai Con Một Người là Đức Giêsu Kitô, giáng trần để tỏ cho thấy thêm: Thiên Chúa duy nhất là Cha, Con và Thánh Thần.

2. Đức Giêsu tỏ cho thấy Thiên Chúa.
 

- Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha, yêu mến và sống thân thiết với Cha, cầu khẩn Cha và thi hành sứ mệnh Cha trao, hoàn toàn vâng phục ý Cha.

- Đức Giêsu nhận mình là Con Thiên Chúa, được Cha sai xuống trần, sinh làm người để cứu đời. Lời quả quyết đó được Cha xác nhận, được các dấu lạ mà Ngài thực hiện làm chứng. Vì nhận mình là Con Thiên Chúa nên Ngài đã bị xử tử hình, nhưng Ngài đã sống lại trong uy quyền của Con Thiên Chúa.

- Đức Giêsu còn hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ và Thánh Thần đã thực sự được gửi xuống trần. Thánh Thần soi sáng, ban sức mạnh, ngự trong các tâm hồn và làm nên thánh.

Đức Giêsu xác nhận Cha, Con và Thánh Thần, Ba Ngôi cùng là Thiên Chúa ngang nhau, khi Ngài sai các môn đệ đi truyền giảngTin Mừng: “Hãy đi giảng dạy muôn dân và làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần” . Cha là Thiên Chúa, Con cũng là Thiên Chúa, vì hằng có tử muôn thuở như Cha, dựng nên mọi sự cùng với Cha, ở trong Cha, làm được mọi việc mà Cha làm. Thánh Thần cũng là Thiên Chúa vì cũng là Thần vĩnh cửu, ngự trong các tâm hồn và làm cho con người trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa.

- Sống hiệp thông với Thiên Chúa nhờ lòng tin cậy mến.
 

Thiên Chúa là Nguồn Sống và Tình Yêu nguyên khởi, vĩnh cửu, vô tận. Ngài là chính Sự Sống và là chính Tình Yêu. Bản chất của Sự Sống và Tình Yêu là nhân lên, trao đổi, hiến dâng, chia sẻ. “Mọi sự của con là của Cha; mọi sự của Cha là của con” (Ga 17, 10). Sự Sống và Tình Yêu nơi Thiên Chúa không khép kín. Chẳng những có sự chia sẻ và thông hiệp giữa Ba Ngôi, nhưng Thiên Chúa còn muốn mở rộng sự hiệp thông đó ra bên ngoài. Ngài cho loài người được nhận biết và dự phần vào sự sống thần linh của Ngài, được hiệp thông với Ba Ngôi. Điều này được thực hiện nhờ Đức Giêsu. Ai tin nhận Đức Giêsu là tin nhận Chúa Ba Ngôi. Ai kết hiệp với Đức Giêsu là kết hiệp với Chúa Ba Ngôi.

Nhờ Đức Giêsu, chúng ta được biết một Thiên Chúa là Cha của Ngài và là Cha của chúng ta. Chúa Cha tràn đầy tình yêu thương đối với nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời. (x. Ga 3, 16); Mà sự sống đời đời là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô (x. Ga 17, 3); và những ai tin vào Con của Người, thì được ban cho quyền trở nên con Thiên Chúa. (x. Ga 1, 12).

Hồng ân đức tin này, Giáo Hội đã đón nhận từ thời các thánh Tông Đồ, Giáo Hội đã sống, đã gìn giữ bằng mọi giá, đã kiện toàn và thông truyền cho mọi thời đại. Người Kitô hữu chúng ta được lãnh nhận hồng ân đức tin này khi chịu phép Thánh Tẩy nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Qua đó, Thiên Chúa đến ngự trong ta, và tâm hồn ta trở thành Đền Thánh của Ngài. Ngài quy tụ muôn người thành dân của Ngài; cho họ niềm cậy trông được thông hiệp sự sống và tình yêu thần linh của Ngài.

Vậy chúng ta hãy dành chỗ cho Thiên Chúa Ba Ngôi trong chính tâm hồn mình, gia đình và trong ngôi nhà chung của cả nhân loại, bằng cách quan tâm tôn trọng tình liên đới, củng cố sự hiệp thông, sống yêu thương bác ái với mọi người. Và hãy thành khẩn cầu xin Chúa, như ông Môsê đã phủ phục thờ lạy và thưa: “Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con” (Xh 34, 9). Amen.

THIÊN CHÚA BA NGÔI

Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi

Chân Lý đức tin thật sáng ngời

Soi lối cho hiểu Tình Yêu Chúa

Cao siêu vượt hết các tầng trời
 

Ba Ngôi Thiên Chúa là Nguồn Cội

Hiện hữu từ muôn thuở muôn đời

Tồn tại đến thiên thu vạn đại

Yêu thương mọi người khắp mọi nơi
 

Ngôi Cha- Đấng tạo dựng đất trời

Ngôi Con là Đấng cứu trần đời

Và Ngôi Thánh Thần tình yêu Chúa

Ba Ngôi nhưng một Chúa mà thôi
 

Chúa Cha tạo dựng bởi Ngôi Lời

Chúa Con nhập thể sống phận người

Thần Linh tác sinh trong Chân Lý

Ba Ngôi đồng hoạt động không ngơi
 

Ba Ngôi cùng ban ơn cứu rỗi

Xá giải muôn muôn tội loài người

Trao tặng dồi dào nguồn hạnh phúc

Thông ban mạch sống mới tuyệt vời
 

Ba Ngôi cứu độ cả thế giới

Giải thoát cảnh tăm tối tanh hôi

Mạc khải quang minh đường lối Chúa

Dìu muôn dân tộc tới quê Trời
 

Lạy Chúa nguồn tình yêu tuyệt đối

Đoàn con đầy tội lỗi lôi thôi

Tháng ngày chìm ngập trong tăm tối

Sao hiểu mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi
 

Xin Ngài thương soi đường đưa lối

Dẫn dắt đoàn con tới quê Trời

Hợp nhất yêu thương trong tình Chúa

Muôn đời thờ phượng Chúa Ba Ngôi.
 

Lm. Quý Báu