Clock-Time

Muối Men Cho Đời 253 | Bài Giảng Chúa Nhật XV Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 13:1-23 | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương

Qua bài Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy hình ảnh người gieo giống thật kỳ lạ. Ông ta dường như khờ khạo và hoang phí trong việc sử dụng hạt giống của mình. Ông không lựa chọn đất gieo nhưng lại rải đều trên tất cả: vệ đường, đất đá sỏi, trong bụi gai và trên đất tốt. Tuy nhiên, chính điều đó lại là diễn tả thật tuyệt vời về hình ảnh một Thiên Chúa đầy quảng đại và yêu thương, Đấng đã cho mưa xuống trên người lành và kẻ dữ. Điều đó cũng diễn tả về hình ảnh Đức Giêsu trong nổ lực và sự nhiệt thành với sứ mạng rao giảng Tin Mừng Nước Trời... 

MUỐI MEN CHO ĐỜI
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Tin mừng: MT 13:1-23
LINH MỤC Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương

Kính thưa quý ông bà anh chị em!

Chúa Giêsu là bậc thầy trong việc rao giảng Tin Mừng và huấn luyện dân chúng. Ngài không dùng những ngôn từ cao siêu để diển tả Mầu nhiệm Nước Trời nhưng luôn sử dụng những hình ảnh gần gũi. Dụ ngôn người gieo giống hôm nay là một minh chứng cụ thể về điều đó.

Qua bài Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy hình ảnh người gieo giống thật kỳ lạ. Ông ta dường như khờ khạo và hoang phí trong việc sử dụng hạt giống của mình. Ông không lựa chọn đất gieo nhưng lại rải đều trên tất cả: vệ đường, đất đá sỏi, trong bụi gai và trên đất tốt. Tuy nhiên, chính điều đó lại là diễn tả thật tuyệt vời về hình ảnh một Thiên Chúa đầy quảng đại và yêu thương, Đấng đã cho mưa xuống trên người lành và kẻ dữ. Điều đó cũng diễn tả về hình ảnh Đức Giêsu trong nổ lực và sự nhiệt thành với sứ mạng rao giảng Tin Mừng Nước Trời.

Chúa Giêsu đã rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho tất cả mọi người: cả những người mở lòng đón nhận cũng như những người cứng lòng cho rằng lời đó “chói tai” “khó nghe” quá. Ngài gieo rắc hạt giống Tin Mừng vào tâm hồn từng người và vẫn ước mong những hạt giống đó lớn lên và trổ sinh hoa trái.

Kính thưa quý ông bà anh chị em!

Tâm hồn chúng ta chính là những mãnh đất để hạt giống Tin mừng được gieo vãi. Vì thế, hạt giống Tin mừng có thể phát triển và trổ sinh hoa trái được bao nhiêu là do chất lượng của tâm hồn chúng ta.

Nếu tâm hồn chúng ta giống như vệ đường thì hạt giống Tin mừng bị chim trời ăn mất. Nghe tai này qua tai kia rồi chúng ta không nhớ gì cả - hạt giống Tin mừng không đọng lại nơi tâm hồn chúng ta.

Nếu tâm hồn chúng ta giống như đất sỏi đá thì hạt giống Tin mừng không thể bám rễ sâu vào tâm hồn chúng ta được. Vì thế, nó dễ bị khô héo. Chúng ta cứ sống nông nổi nhất thời thì khi gặp gian nan trở ngại chúng ta sẽ vấp ngã ngay.

Nếu tâm hồn chúng ta giống như bụi gai thì hạt giống Lời Chúa sẽ bị chết nghẹt. Khi chúng ta quá say mê những sự trần gian và tâm hồn chúng ta bị những thứ đó chiếm đoạt thì không còn chỗ cho Lời Chúa nữa. Cuộc sống của chúng ta bị bủa vây bởi những lo lắng thế tục: nào là cơm áo gạo tiền, nào là gia đình con cái, nào là chỗ đứng danh vọng, nào là thú vui bạn bè,... những thứ đó dần kéo chúng ta xa lìa Thên Chúa và Lời của Ngài không còn trong tâm hồn chúng ta.

Nhưng, nếu tâm hồn của chúng ta là một mãnh đất tốt thì hạt giống Lời Chúa sẽ sinh hoa kết quả trong lòng chúng ta.

Vì thế, hãy dành một chỗ rất riêng cho Thiên Chúa; hãy dành một mảnh đất tốt cho Lời của Ngài. Giữa biết bao công việc bộn bề của cuộc sống không thể thiếu thời gian dành cho Chúa. Trong những lắng lo của cuộc đời không thể thiếu những giây phút để lắng nghe và suy niệm Lời Ngài.

Lời Chúa chính là ngọn đèn soi cho ta bước là ánh sáng chỉ đường cho ta. Lời Chúa sẽ giúp ta tìm được chân lý, dẫn ta đến sự sống đời đời. Lời Chúa chính là động lực cho ta trong những lúc chán chường, là nguồn an ủi trong những khi sầu khổ. Lời Chúa giúp cuộc sống chúng ta tràn đầy ý nghĩa và giúp chúng ta đạt được cùng đích của mình.

Lạy Chúa, xin ban Lời của Chúa cho chúng con và xin cho lời đó sinh hoa kết quả trong tâm hồn chúng con luôn mãi. Amen.