Clock-Time

Muối Men Cho Đời 258 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi | Lc 1:26-38 | Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Tin mừng: Lc 1:26-38. Suy Niệm: Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc...