Clock-Time

Muối Men Cho Đời 260 | Bài Giảng Chúa Nhật Truyền Giáo - Năm A | Lc 24:44-53 | Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

Chúa nhật tuần này được giáo hội chọn làm chúa nhật truyền giáo, để kêu gọi toàn thể tín hữu cầu nguyện và ý thức về sứ vụ loan báo tin mừng. Truyền giáo là bản chất của hội thánh, và mỗi kitô hữu có trách nhiệm và bổn phận truyền giáo, nghĩa là đem tình yêu của chúa đến cho mọi người. Đây là sứ mạng của toàn thể giáo hội phát xuất từ mệnh lệnh của đức kitô phục sinh: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo...