Clock-Time

Muối Men Cho Đời 267 | Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Thường Niên Năm B | Ga 1:35-42 | Lm. Antôn Hà Văn Minh

Trước tiên Gioan Tảy giả giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ của mình: Đây là Chiên Thiên Chúa. Gioan Tẩy giả đã nhìn thấy Đức Kitô với dung mạo của Đấng đã được nói đến trong Cựu với tước hiệu là tôi tớ Giavê sãn sàng chịu chết để xoá tội cho dân mình, người tôi tớ Giavê được tiên tri Isaia ví như “chiên con hiền từ bị dân đến lò sát sinh, như chiên mẹ im lặng không hề mở miệng trước kẻ xén lông” (Is 53, 7)...