Clock-Time

Muối Men Cho Đời 268 | Bài Giảng Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên Năm B | Mc 1,21-28 | Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

Bài Giảng Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên Năm B. Tin mừng: Mc 1,21-28. Suy Niệm: Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc...