Clock-Time

Muối Men Cho Đời 39 - Tâm Tình Xin Vâng (CNTN-26A)

Tin Mừng Lc 1: 26-38, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Fx. Phạm Quốc Việt, Ca khúc: Tâm Tình Xin Vâng, Tác giả: Lm. Thái Nguyên, Trình Bày: Lm. Fx. Phạm Quốc Việt
MUỐI MEN CHO ĐỜI


CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN A


Tin mừng Lc 1: 26-38

 

CHIA SẺ TIN MỪNG: Lm. FX. PHẠM QUỐC VIỆT
Ca khúc: Tâm tình xin vâng
Nhạc: Lm. Thái Nguyên
                

Trình bày: Lm. Fx. Phạm Quốc Việt
 
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XXVI TNA - CHÚA NHẬT MÂN CÔI  
 
CA KHÚC: TÂM TÌNH XIN VÂNG