Clock-Time

Muối Men Cho Đời 41 - Tình thương nhiệm mầu (CN XVIII-TNA)

Tin mừng Mt 22: 1-10, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn, Ca khúc: Tình Thương Nhiệm Mầu, Tác giả: Hồng Trần - Phạm Đình Đài, Trình bày: Anh Em Ứng Sinh Dự Bị Đại Chủng Viện
MUỐI MEN CHO ĐỜI


CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A


Tin mừng Mt 22: 1-10

 

CHIA SẺ TIN MỪNG: LM. PHÊRÔ NGUYỄN MINH MẪN
Ca khúc: Tình Thương Nhiệm Mầu
Nhạc: Hồng Trần - Phạm Đình Đài

Trình bày: Anh Em Ứng Sinh Dự Bị Đại Chủng Viện
 
 
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XXVIII TNA
 
CA KHÚC: TÌNH THƯƠNG NHIỆM MẦU