Clock-Time

Muối Men Cho Đời 43 - Yêu Như Giêsu (CN XXX-TNA)

Tin mừng Mt 22: 34-40, Chia sẻ: Lm. Antôn Hà Văn Minh, Ca khúc: Yêu Như Giêsu, Sáng tác: Teresa, Trình bày: Giêrônimô Nguyễn Thiện + Cecilia Hồng Sa: Giáo xứ Búng