Clock-Time

Muối Men Cho Đời 46 - Bài Ca Ngàn Trùng (CN XXXIII-TNA)

Tin mừng Lc 9: 23-26. Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh, Ca khúc: Bài Ca Ngàn Trùng, Sáng tác: Lm. Kim Long, Trình bày: Ứng sinh dự bị Simon Cao Thắng, Phêrô Tuấn Kiệt, Vinhsơn Quốc Triệu
MUỐI MEN CHO ĐỜI


CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN A

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


Tin mừng Lc 9: 23-26 

CHIA SẺ TIN MỪNG: LM. GIUSE NGUYỄN MINH CHÁNH
Ca khúc: Bài Ca Ngàn Trùng
Nhạc và lời: Hoàng Khánh - Kim Long

Trình bày: Ứng sinh dự bị Simon Cao Thắng, Phêrô Tuấn Kiệt, Vinhsơn Quốc Triệu

 
 
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XXXIII TNA
 
CA KHÚC: BÀI CA NGÀN TRÙNG