Clock-Time

Muối Men Cho Đời 49 - Để Chúa Đến (CN III MV-B)

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Đaminh Trạch Cao Xuân Khải, Ca khúc: Để Chúa Đến, Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy, Trình bày: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương