Clock-Time

Muối Men Cho Đời 50 - Con Chúa Sinh Ra Đời (Đêm Vọng Giáng Sinh)

Tin Mừng Lc 2, 1-14 Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán, Ca khúc: Con Chúa Sinh Ra Đời, Sáng tác: Lm. Quý Báu, Trình bày: Maria Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
MUỐI MEN CHO ĐỜI

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - NĂM B

LỄ ĐÊM: GIÁNG SINHTin mừng Lc 2, 1-14

Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán
Ca khúc: Con Chúa Sinh Ra Đời
Sáng tác: Lm. Quý Báu
Trình bày: Maria Nguyễn Thị Ngọc Hiếu - Gx. Bến Sắn

BÀI GIẢNG LỄ ĐÊM GIÁNG SINHVIDEO - CA KHÚC: CON CHÚA SINH RA ĐỜI

 

AUDIO BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG B
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG B
 
CA KHÚC: CON CHÚA SINH RA ĐỜI