Clock-Time

Muối Men Cho Đời 51 - Lễ Thánh Gia Thất

Lễ Thánh Gia Thất: Tin Mừng Lc 2: 22-40, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Gioan Lê Quang Tuyến, ca khúc: Nguyện Cầu Thánh Gia, Sáng tác: Lm. Từ Duyên, Trình bày: Gia đình Thy - Hiếu giáo xứ Chánh Toà
MUỐI MEN CHO ĐỜI

CHÚA NHẬT THÁNH GIA THẤT


Tin mừng Lc 2: 22-40

Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Gioan Lê Quang Tuyến
Ca khúc: Nguyện Cầu Thánh Gia
Sáng tác: Lm. Từ Duyên
Trình bày: Gia đình Thy - Hiếu giáo xứ Chánh Toà Phú Cường

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT THÁNH GIA THẤTVIDEO - CA KHÚC: NGUYỆN CẦU THÁNH GIAAUDIO BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT THÁNH GIA THẤT
 
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG B
 
CA KHÚC: NGUYỆN CẦU THÁNH GIA