Clock-Time

Muối Men Cho Đời 52 - Lễ Hiển Linh

Tin mừng Mt 2: 1-12, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn, Ca khúc: Lễ Hiển Linh, Sáng tác: Phanxicô, Trình bày: Têrêsa Lại Thị Hồng Vân