Clock-Time

Muối Men Cho Đời 53 - Chúa Nhật II Thường Niên B

Tin mừng Ga 1: 35-42 - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Antôn Hà Văn Minh, ca khúc: Chính Chúa Chọn Con, sáng tác: Hồng Bính, trình bày: Giuse Nguyễn Thanh Nam - giáo xứ Bến Sắn
MUỐI MEN CHO ĐỜI

CHÚA NHẬT II - THƯỜNG NIÊN B


Tin mừng Ga 1: 35-42

Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Antôn Hà Văn Minh
Ca khúc: Chính Chúa Chọn Con
Sáng tác: Hồng Bính
Trình bày: Giuse Nguyễn Thanh Nam - Giáo xứ Bến Sắn

VIDEO - CA KHÚC: CHÍNH CHÚA CHỌN CONAUDIO BÀI GIẢNG LỄ 
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN B
 
CA KHÚC: Chính Chúa Chọn Con