Clock-Time

Muối Men Cho Đời 54 - Chúa Nhật III Thường Niên B

Tin mừng Mc 1:14-20 - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Đaminh Trạch Cao Xuân Khải, ca khúc: Tình Ngài Yêu, sáng tác: Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng, trình bày: Gioan Baotixita Nguyễn Trường An - Têrêsa Phạm Thùy Ngọc Trang
MUỐI MEN CHO ĐỜI

CHÚA NHẬT III - THƯỜNG NIÊN B


Tin mừng Mc 1:14-20

Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Đaminh Trạch Cao Xuân Khải
Ca khúc: Tình Ngài Yêu 
Sáng tác: Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng
Trình bày: Gioan Baotixita Nguyễn Trường An - Têrêsa Phạm Thùy Ngọc Trang
VIDEO - CA KHÚC: TINH NGÀI YÊUAUDIO BÀI GIẢNG LỄ 
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN B
 
CA KHÚC: Tình Ngài Yêu