Clock-Time

Muối Men Cho Đời 55 - Chúa Nhật IV Thường Niên B

Tin mừng Mc 1:21-28, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy, ca khúc: Tình Chúa Bao La - St: Lâm Sơn Hải - Trình bày: Maria Bùi Thị Tuyết Sường - Gx. Vinh Sơn - Tây Ninh
MUỐI MEN CHO ĐỜI

CHÚA NHẬT IV - THƯỜNG NIÊN B


Tin mừng Mc 1:21-28


Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy
Ca khúc: Tình Chúa Bao La - St: Lâm Sơn Hải
Trình bày: Maria Bùi Thị Tuyết Sường - Gx. Vinh Sơn - Tây Ninh

VIDEO - CA KHÚC: TÌNH CHÚA BAO LAAUDIO BÀI GIẢNG LỄ 
 
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B
 
CA KHÚC: Tình Chúa Bao La